Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 43  pokazuj  pozycji

ZP34.271.66.2023 „Udzielenie Gminie Zławieś Wielka kredytu długoterminowego” Gmina Zławieś Wielka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-11-02 2023-11-15 10:00 2023-12-04
ZP34.271.56.2023 Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego. Gmina Zławieś Wielka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-09-17 2023-10-02 10:00 2023-10-03
ZP34.271.50.2023 „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zławieś Wielka w ramach zadań współfinansowanych z funduszu leśnego”. Gmina Zławieś Wielka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-08-24 2023-09-08 10:00 2023-10-11
ZP34.271.48.2023 „Remont sali gimnastycznych na terenie Gminy Zławieś Wielka”. Gmina Zławieś Wielka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-07-17 2023-08-11 10:00 2023-09-26
ZP34.271.47.2023 „Zakup samochodu osobowego zwanym – mikrobusem 9-cio miejscowym, przystosowanym do przewozu osób dla niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich, służący do przewozu mieszkańców”. Gmina Zławieś Wielka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-07-14 2023-08-17 10:00 2023-09-05
ZP34.271.46.2023 Rozbudowa ul. Sołeckiej w Stary Toruniu gm. Zławieś Wielka Gmina Zławieś Wielka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-07-14 2023-08-11 10:00 2023-10-04
ZP34.271.43.2023 „Zakup samochodu osobowego zwanym – mikrobusem 9-cio miejscowym, przystosowanym do przewozu osób dla niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich, służący do przewozu mieszkańców”. Gmina Zławieś Wielka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-06-23 2023-07-10 10:00 2023-07-14
ZP34.271.42.2023 Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Górsk Gmina Zławieś Wielka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-06-15 2023-06-30 10:00 2023-08-18
ZP34.271.40.2023 Remont sali gimnastycznych na terenie Gminy Zławieś Wielka Gmina Zławieś Wielka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-06-07 2023-06-28 10:00 2023-07-14
ZP34.271.38.2023 „Zakup sprzętu i usług IT w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 oraz zakup sprzętu na potrzeby SP Zławieś Wielka”. Gmina Zławieś Wielka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-23 2023-06-05 10:00 2023-08-25
ZP34.271.35.2023 Budowa sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych popegeerowskich w miejscowości Siemoń Gmina Zławieś Wielka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-04-27 2023-09-22 10:00 2023-10-03
ZP34.271.28.2023 Asfaltowanie dróg gminnych Gmina Zławieś Wielka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-04-18 2023-05-09 10:00 2023-10-03
ZP34.271.27.2023 Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Górsk Gmina Zławieś Wielka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-04-18 2023-05-08 10:00 2023-06-14
ZP34.271.25.20232 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Toporzysko Gmina Zławieś Wielka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-04-17 2023-05-04 10:00 2023-05-26
ZP34.271.24.2023 „Termomodernizacja budynku Urzędu w Złejwsi Wielkiej” Gmina Zławieś Wielka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-04-06 2023-04-21 10:00 2023-05-11
ZP34.271.23.2023 „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Górsk”. Gmina Zławieś Wielka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-23 2023-04-07 10:00 2023-04-14
ZP34.271.18.2023 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Toporzysko”. Gmina Zławieś Wielka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-08 2023-04-03 10:00 2023-04-14
ZP34.271.16.2023 „Przebudowa wraz z rozbudową dróg na terenie Gminy Zławieś Wielka”. Gmina Zławieś Wielka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-06 2023-04-07 10:00 2023-06-12
ZP34.271.14.2023 „Termomodernizacja budynku Urzędu w Złejwsi Wielkiej” Gmina Zławieś Wielka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-02-28 2023-03-17 10:00 2023-04-06
ZP34.271.5.2023 „Zakup samochodu osobowego zwanym – mikrobusem 9-cio miejscowym, przystosowanym do przewozu osób dla niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich, służący do przewozu mieszkańców". Gmina Zławieś Wielka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-02-21 2023-03-06 10:00 2023-04-11
ZP34.271.10.2023 „Dostawa sprzętu IT na potrzeby programu Granty PPGR” Gmina Zławieś Wielka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-02-16 2023-02-24 10:00 2023-04-11
ZP34.271.6.2023 „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zławieś Wielka”. Gmina Zławieś Wielka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-02-07 2023-04-21 10:00 2023-04-21
ZP34.271.7.2023 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pt.: „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zławieś Wielka – etap I”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Projekcie wykonawczym: Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Zławieś Mała, Pędzewo, Zławieś Wielka i Gutowo. Gmina Zławieś Wielka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-01-31 2023-02-16 10:00 2023-03-03
ZP34.271.58.2022 „Dostawa sprzętu IT na potrzeby programu Granty PPGR” Gmina Zławieś Wielka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-15 2022-12-23 10:00 2023-01-23
ZP34.271.57.2022 „Dostawa sprzętu IT na potrzeby programu Granty PPGR” Gmina Zławieś Wielka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-29 2022-12-07 10:00 2022-12-15

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa